Påmelding med faktura


Påmelding med kortbetaling


Det er mulig å kjøpe en pakke på 50 eller 100 lisenser dersom flere i en virksomhet ønsker å delta.

Vi tilbyr 15 prosent rabatt dersom man kjøper 50 lisenser og 25 prosent rabatt hvis man kjøper 100 lisenser.

For å kjøpe en slik pakke sender du bestilling på e-post til marianne.bretteville@helsedir.no. I bestillingen må du oppgi hvilken pakke du ønsker, navn på virksomheten og bestiller, samt fakturainformasjon.